Jurek.

Jurekbarometern.

Jurek jobbar med specialistrekrytering inom juridik, ekonomi, marknad, HR och management. Företaget vill verka för att talang anställs på lika villkor. Genom kampanjen Jurekbarometern, med syfte att upplysa och driva förändring, presenteras en rad fakta gällande lön i förhållande till ålder, ort, namn och kön. Vi fick uppdraget att ta fram en plattform för projektet med bland annat kampanjidentitet, rapportmallar och webbplats.

 

Design | Identitet | Kampanj

 

Brand Creative i korthet.

Brand Creative grundades 2014 och har sitt primära fokus på visuell kommunikation och design. Byråns kärna består av Emelie Palmcrantz, Martin Björinge och Helle Ambrén samt ett nätverk av samarbetpartners. Brand Creative har sin bas  på Södermalm i Stockholm men har även syskonkontor i både Vaxholm och Dalarna.

Kontakta oss.

hello[at]welcometobrand.com
+46 (0)70 777 6437

Besöksadress:

Krukmakargatan 22
Stockholm

Stockholm.
Vaxholm.
Plintsberg/Dalarna.